Fantastiska Sverok

Hur har fantastiken organiserats i Sverige och vilken har Sveroks roll varit? Förbundsordförande Alexander Hallberg berättar om förbundets historia och nutid. Hur kan sf-fandom och Sverok samarbeta? Sverok – Spelhobbyförbundet är Sveriges största ungdomsförbund med 82 000medlemmar i 1200 föreningar, och organiserar människor som är intresserade av fantastik, sf-fandom, tv-spel, rollspel, brädspel etc.

Alexander Hallberg